Zapłać mandat przez Internet*

Na tej stronie, w szybki i wygodny sposób, można zapłacić grzywnę stanowiącą dochód budżetu państwa, nałożoną w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy Policji oraz inne uprawnione organy. Od 1 stycznia 2016 roku, poborem należności wynikających z tego rodzaju grzywien, na terenie całego kraju zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. więcej Dowiedz się wiecej

Mandat karny:

Kwota:
PLN
Seria mandatu:
Numer mandatu:
Imię:
Nazwisko:
Pesel:
Adres e-mail:
Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności
Nr rachunku, na który zostanie przekazana wpłata:
Odbiorca:

Administratorem danych osobowych jest Autopay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. [więcej informacji]

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

Kwota mandatu 0.00 PLN
Kwota prowizji dla Autopay: 5.00 PLN
Do zapłaty: 5.00 PLN

(*) Przelewy internetowe są obsługiwane przez Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Autopay S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.